Savaitės renginiai 2018 02 05 - 2018 02 11

VMVT

Vasario 4–5 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl prekybos kontrolės ir ekspertų sistemos (TRACES) posėdyje.

Vasario 4–5 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Vienos sveikatos tinklo dėl antimikrobinio atsparumo posėdyje.

Vasario 4–7 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo skyriaus darbo grupės posėdyje.

Vasario 5–6 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl gyvūnų ligų sąrašo ir jų klasifikavimo.

Vasario 5–7 d. VMVT l. e. p. direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bakasėnienė Bulgarijos Respublikos sveikatos ir žemės ūkio, maisto ir miškininkystės ministrų kvietimu vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti aukšto lygio ekspertų konferencijoje „Sveikos Europos ateitis: sveika mityba vaikams“.

Vasario 5–9 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Orinta Rimašaitė vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto saugos rizikos vertinimo principai ir metodai (gyvūnų sveikata)“.

Vasario 6 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja L.Mačytė dalyvaus Vartotojų asociacijų pateiktų paraiškų vertinimo komisijos posėdyje.

Vasario 6–9 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Utrechtą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos ir kontaktinių asmenų 34-ajame susitikime ir Rizikos vertinimo tyrimo asamblėjoje.

Vasario 10 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Algis Dranseika kaip Organizacinio Komiteto narys dalyvaus Tradiciniame Respublikiniame ristūnų žirgų renginyje "Sartai 2018", kuris įvyks Dusetų savivaldybėje (Dusetos, Zarasų r.).
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 5 d. – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Utrechą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patarėjų forumo susitikime.

Vasario 7 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks „Bioeksma“ organizuojamas seminaras „Phenomenex Reversed Phase HPLC Method-Development“.

Vasario 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Pirantaitė ir Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas dalyvaus Lietuvos Respublikos Seime vyksiančioje apskrito stalo diskusijoje dėl baudžiamojo kodekso taikymo problemų gyvūnų apsaugos srityje (LR Seimas, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Vasario 5 d. 13 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo tema: "Dėl 2018 m. užkrečiamųjų ligų plano įgyvendinimo, kiaulių biosaugos reikalavimų laikymosi mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir dėl augintinių pasų išdavimo".

Vasario 6 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime, kuris vyks Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Vasario 6 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama  gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė ir stebėsena 2018 m., biologinio saugumo priemonių mažuose neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose laikymosi reikalavimų kontrolė, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų kontrolės aktualijos. Pasitarimo metu vyks mokymai dėl gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimų ir gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos.

Vasario 6 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila, vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Virginijus Grigaliūnas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Danutė Dirkstienė dalyvaus susirinkime su rajono ūkininkais Mažeikių savivaldybės salėje (Stoties g. 18, Mažeikiai). Susirinkimą organizuoja Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorius Mažeikių rajone, jo metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir šalyje, kiti aktualūs klausimai.

Vasario 6 d. 11 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys Skuodo rajono savivaldybėje dalyvaus ir pasisakys aktualiais klausimais rajono žemdirbių asociacijos organizuojamame susitikime su ūkininkais.

Vasario 6 d. 11 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) organizuojamas pasitarimas su savivaldybės privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai, gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimai, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė ir stebėsena 2018 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų mažose kiaulių laikymo vietose laikymosi kontrolė, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų aktualijos.

Vasario 6 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą vandens tiekimo įmonių atsakingiems darbuotojams, tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas“.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius dalyvaus Marijampolės savivaldybės žemės ūkio skyriaus organizuojamame žemdirbių ir gyvūnų laikytojų pasitarime (Vytauto g. 17, Marijampolė). Pasitarimo metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro ir kitų gyvūnų užkrečiamų ligų situacija Lietuvoje, ligų prevencijos priemonės, akcentuotas biologinio saugumo reikalavimų laikymasis kiaulių laikymo vietose.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planas, neužkrėstos šalies statusui palaikyti suplanuoti tyrimai, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos, afrikinio kiaulių maro situacijos rajone ir Respublikoje ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT viršininkas Virginijus Gailius ir viršininko pavaduotojas Algirdas Žulpa dalyvaus Plungės r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Plungės r. savivaldybės administracijos salėje (Vytauto g. 12, Plungė). Pasitarimo tema „Dėl afrikinio kiaulių maro situacijos šalyje ir Plungės r. savivaldybėje“.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius praves mokymus Liubavo seniūnijos kiaulių laikytojams, tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Liubavo seniūnijos salėje.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių, klubų vadovais dėl Europos komisijos sprendimo (ES) 2018/169 įgyvendinimo, AKM stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje.

Vasario 7 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas Auridas Marcinkus dalyvaus Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus oganizuojamame pasitarime (Vilniaus g. 55, Lazdijai).

Vasario 7 d. 13 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius praves mokymus Sangrūdos seniūnijos kiaulių laikytojams, tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Sangrūdos seniūnijos salėje.

Vasario 7 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje skaitys pranešimą apie afrikinio kiaulių maro esamą situaciją 2018 metais, prevencinių priemonių taikymo tęstinumą kiaulių ūkiuose, medžiotojų vykdomą veiklą stabdant ligos plitimą.

Vasario 7 d. 15.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė pristatys Maisto kontrolės aktualijas Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nariams. Posėdis vyks Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure.

Vasario 8 d. VMVT Akmenės VMVT, adresu Draugystės g. 3, Akmenė, organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių, klubų vadovais ir privačiais veterinarijos gydytojais tema: "Europos komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/169 vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi organizuojant ir vykdant medžiokles ir dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų".

Vasario 8 d. 8 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams "Ūkinių gyvūnų registravimas, AKM prevencija, paplitimas bei priežiūra šernų populiacijoje, biosaugos reikalavimai kiaulių ūkiuose, paukščių gripo grėsmė ir pieno taisyklių pakeitimai".

Vasario 8 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis dalyvaus Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Savanorių g. 29A, Kretinga).

Vasario 8 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo klausimais.

Vasario 8 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija, 2018 metų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose vykdymo kontrolė, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 8 d. 13 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius praves mokymus Akmenynų seniūnijos kiaulių laikytojams, tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Akmenynų seniūnijos salėje.

Vasario 8 d. 13 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k.) organizuoja mokymus rajone dirbantiems pieno supirkimo įmonių atsakingiems asmenims, kurių metu pristatys pieno supirkimo taisyklių pasikeitimus ir naują pieno supirkimo tvarką.

Vasario 8 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariami gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai, gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimai.

Vasario 8 d. 16 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys, vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Žilvinas Dirsė dalyvaus LMŽD Ukmergės skyriaus susirinkime (Gruodžio 17-osios g. 34, Ukmergė). Tema „Afrikinis kiaulių maras. Prevencija ir kontrolė“.

Vasario 8 d. 16 val. VMVT Jurbarko VMVT  organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių, klubų vadovais dėl Europos komisijos sprendimo (ES) 2018/169 įgyvendinimo, AKM stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje.

Vasario 9 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė ir stebėsena 2018 m., biologinio saugumo priemonių mažuose neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose laikymosi reikalavimų kontrolė, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų kontrolės aktualijos. Vyks mokymai dėl gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimų ir gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos.

Vasario 9 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT salėje (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija, 2018 metų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose vykdymo kontrolė, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 9-10 d. VMVT Zarasų VMVT specialistai atliks inspekciją ir dopingo kontrolę tradicinėse ristūnų žirgų lenktynėse "Sartai 2018“, skirtose Valstybės atkūrimo 100-čiui.

Vasario 9-10 d. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus komisijos darbe užtikrinant tradiciniame respublikiniame ristūnų žirgų renginyje „Sartai 2018“ dalyvausiančių žirgų valstybinę veterinarinę kontrolę, įskaitant mėginių dėl draudžiamų veterinarinių vaistų naudojimo nustatymo paėmimą iš renginyje dalyvausiančių žirgų.

Vasario 10 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius skaitys paskaitą tema "Biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas mažuose ir komerciniuose kiaulių ūkiuose" Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenių sueigoje, kuri įvyks Raudonės seniūnijoje.

Vasario 11 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT kartu su Jurbarko bitininkų draugija "Nektaras" organizuoja mokymus tema "Bičių šeimų imuninės sistemos stiprinimas, valstybinė bičių užkrečiamųjų ligų kontrolė 2018 metais. Biosaugos reikalavimai smulkiuose kiaulių ūkiuose".

Atgal