Savaitės renginiai 2018 01 29 - 2018 02 04

VMVT

Sausio 29–31 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Gelį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų tinklo susitikime, susijusiame su maisto produktų kokybės vertinimu, – Produktų atrankos ir Mėginių ėmimo ir tyrimo darbo grupėse.

Sausio 29–31 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis Bulgarijos Respublikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės ministerijos Bulgarijos maisto saugos agentūros kvietimu vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) kaip pranešėjas dalyvauti mokymuose dėl afrikinio kiaulių maro.

Sausio 31 d. 13 val. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Mačytė ir Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus  Žemės ūkio ministerijos organizuojamame Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos posėdyje.

Vasario 1 d. 10 val. VMVT (Siesikų g. 19, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas VMVT Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kaišiadorių, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Kėdainių, Pasvalio, Utenos VMVT pareigūnams pasitarimas dėl mėginių pagal 2018 metų zoonotinių ir simbiotinių bakterijų paplitimo viščiukuose broileriuose, vištose dedeklėse, mėsiniuose kalakutuose ir šviežioje viščiukų broilerių mėsoje bei jų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų tvarkos aprašą ėmimą.
 

Pavaldžios įstaigos

Sausio 30 d. - Vasario 2 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Inesa Savickaitė ir Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų  skyriaus vedėjos pavaduotoja Gitana Šaikuvienė  vyksta į Geel (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Dvigubos maisto kokybės darbo grupės susitikime.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 29 d. 13 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja pasitarimą vandens tiekimo  įmonių atsakingiems darbuotojams tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas“.

Sausio 30 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Sausio 30 d. 10 val. VMVT Vilniaus VMVT organizuoja pasitarimą. Pasitarimas vyks VMVT Vilniaus VMVT patalpose, Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 3 aukšas, 312 kabinetas. Kviečiame dalyvauti po vieną atstovą iš kiekvieno veterinarinių paslaugų teikėjo. Pasitarimo darbotvarkėje: Gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai; Gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimai; Prekybos gyvūnais augintiniais ir ūkinės paskirties gyvūnais reikalavimai; Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės 2017 metais apibendrinimas; Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos reikalavimai 2018 metams; Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, pašarų tvarkymo, ŠGP tvarkymo, gyvūnų gerovės reikalavimų aktualijos.

Sausio 30 d. 15 val. VMVT Vilniaus VMVT organizuoja pasitarimą aplinkos apsaugos specialistams. Pasitarimas vyks VMVT Vilniaus VMVT patalpose, Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 3 aukšas, 312 kabinetas. Pasitarimo darbotvarkėje: Afrikinio kiaulių maro paplitimas Lietuvoje, afrikinio kiaulių maro kontrolė ir stebėsena 2018 metais, Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos prioritetai 2018 metais.

Sausio 31 d. 11 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas Gediminas Gvazdaitis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Rimskis dalyvaus renginyje - Vilkaviškio rajono pieno gamintojų suvažiavime (Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis). Dalyviai bus supažindinami su pieno supirkimo taisyklių pasikeitimais bei bus aptariamos pieno kokybės rodiklių pablogėjimo priežastys ir jų prevencija.

Sausio 31 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono privačiais veterinarijos gydytojais tema „2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS analizė ir užduotys 2018 metams. Naujausių teisės aktų apžvalga“.

Vasario 1 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija. Pasisakys tema: "Dėl afrikinio kiaulių maro situacijos šalyje ir Kalvarijos savivaldybės teritorijoje".

Vasario 1 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai, gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimai, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė ir stebėsena 2018 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų mažose kiaulių klaikymo vietose laikymosi kontrolė, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų aktualijos.

Vasario 1 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) organizuoja pasitarimą su veterinarijos paslaugų teikėjais. Pasitarimo tema: „Dėl gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos veterinarijos paslaugų teikėjams“.

Vasario 1 d. 15 val. VMVT Rokiškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vydas Puidokas  dalyvaus Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriaus (Laisvės g. 19, Rokiškis) narių susirinkime AKM prevencijos klausimais.

Vasario 2 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuojami mokymai "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas".

Vasario 2 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės klausimais, supažindinimas su naujais teisės aktais.

Vasario 2 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su veterinarijos paslaugų teikėjais. Pasitarimo tema: „Dėl gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos veterinarijos paslaugų teikėjams“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai. 

Vasario 2-3 d. VMVT Zarasų VMVT specialistai atliks inspekciją ir dopingo kontrolę tradicinėse ristūnų žirgų lenktynėse "Sartai 2018“, skirtose Valstybės atkūrimo 100-čiui.

Vasario 3 d. 13 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus LMŽD Trakų skyriaus Vievio medžiotojų būrelio susirinkime (adresu Grabijolų g. 1, Zabarijos k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.), kurio metu praves mokymus tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

Atgal