Savaitės renginiai 2018 01 15 - 2018 01 21

VMVT

Sausio 15–16 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Sausio 16–18 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų skyrių darbo grupės posėdyje.

Sausio 18–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl gyvūnų ligų ir rūšių sąrašo.

Sausio 17–18 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Čižienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ posėdyje.

Sausio 17–18 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Apskritojo stalo susitikime su Rusijos atstovais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės.

Sausio 17–21 d. VMVT direktorius Darius Remeika kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos delegacijos narys vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti parodoje „Žalioji savaitė 2018“ ir parodos metu organizuojamuose susitikimuose.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 15 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su gyvūninio maisto subjektų atstovais atsakingais už veiklos ataskaitų teikimą dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo supažindinimo.
Susitikimas vyks adresu Paberžių g. 14, Tauragė.

Sausio 15-19 d. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitinka su Seimo nariu Mindaugu Basčiu.

Sausio 16 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitinka su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato viršininku aptarti klausimus susijusius su bendrų patikrinimų vykdymu maisto tvarkymo subjektuose dėl gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimų tyrimo ir kitais aktualiais klausimais.

Sausio 16 d. 14 val. Pernaravoje, Kėdainių raj. MK “Gynėvė“medžiotojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus medžiotojų būrelių medžiotojams. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymusi medžioklės metu, mėginių paėmimo reikalavimais, saugiu šernų gaišenų tvarkymu.

Sausio 17 d. 10 val. Butkiškės bendruomenės namuose, Ariogalos sen. ir 13 val. 30 min. Plikių k. bendruomenės namuose, Ariogalos sen., kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

Sausio 18 d. 10 val.  Girkalnio seniūnijoje ir 12 val. Pramedžiuvos bendruomenės namuose, Girkalnio sen. kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

Sausio 19 d. 9 val.  Raseinių raj. savivaldybės salėje, Raseinių raj. sav. seniūnų sueigoje Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika darys pranešimą, tema: Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimai kiaulių laikytojams ir medžioklės plotų naudotojams AKM užkrėstoje teritorijoje.

Sausio 19 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Alionių k., Pivonijos sen., ūkininko A.Bukausko gyvulių skerdykloje) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Sausio 19 d. 11 val.  Kalnujų seniūnijoje, 13 val. Bliūdžių bendruomenės namuose ir 15 val.  Pašaltuonio bendruomenės namuose, kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

 

Atgal